Strona główna
Strona główna
Aktualności
News

RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Przedszkole nr 38 w Zabrzu przy ul. Zamenhofa 4a, reprezentowana przez Panią Dyrektor Mariolę Gabzdyl, tel. 32 272 25 40, strona internetowa http://www.przedszkole38.zabrze.net.pl/:  e-mail: przedszkole_nr38@wp.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie:

1)      za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: natalia@informatics.jaworzno.pl

2)      pod adresem siedziby Administratora danych: ul. Zamenhofa 4a,  Zabrze 41-813

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane są przetwarzane w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej;

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

1)       Przez okres wynikający z przepisów prawa;

2)       Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę;

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z przepisów prawa:

 • Ustawa Prawo oświatowe;
 • Ustawa o systemie informacji oświatowej;
 • Ustawa o samorządzie gminnym;
 • oraz aktów wykonawczych

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

 

News

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Postępowanie rekrutacyjne do zabrzańskich publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez  Miasto Zabrze na rok szkolny 2019/2020,

 rozpocznie się od 5 marca 2019 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można będzie składać w terminie

od 5 marca 2019 r. od godz.: 12:00  do 18 marca 2019 r. do godz.: 15:00

 

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie:

https://przedszkola-zabrze.nabory.pl/

Na podanej wyżej stronie należy wypełnić wniosek przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020,wydrukować i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie

przez kandydata warunków kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

dostarczyć do placówki pierwszego wyboru.

Uwaga!!!

• Wniosek składa się tylko w jednym przedszkolu. Złożenie  Wniosków w kilku przedszkolach spowoduje zapisanie Wniosku tylko w tej placówce, w której dyrektor jako pierwszy dokona jego akceptacji w systemie. Wprowadzenie pozostałych Wniosków zostaje automatycznie zablokowane.
• Kolejność  składania wniosków nie ma wpływu na wynik rekrutacji.
News

Ubezpieczenie

Ogólne warunki ubezpieczenia dzieci na rok szkolny 2018/2019

Pliki do pobrania:

  OWU Edu Plus
 1. OWU Hestia
News

Przedszkolny facebook

Jesteśmy na facebooku. Wszystkie bieżące informacje będzie można śledzić na naszym fb profilu.

Przedszkole nr 38 w Zabrzu

News

Wyprawka dla dzieci

Lista przyborów potrzebnych dzieciom w roku szkolnym 2018/2019

w poszczególych grupach do pobrania niżej.

 

Wszystkie rzeczy, które dzieci przynoszą
 do przedszkola powinny być opisane
 imieniem i nazwiskiem dziecka!!!

Pliki do pobrania:

  Wyprawka gr. 1 Malinki
 1. Wyprawka gr. 2 Jagódki
 2. Wyprawka gr. 3 Poziomki
 3. Wyprawka gr. 4 Wisienki
 4. Wyprawka gr. 5 Jabłuszka
Sekap
Menu