Strona główna
Strona główna
Aktualności
News

Optymistyczne przedszkole

Program,, Optymistyczne przedszkole”

W styczniu 2017 nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego programu ,,Optymistyczne przedszkole” autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot. Wybraliśmy ten program, ponieważ porusza bardzo istotne aspekty wychowania. Celem wychowania według tego programu jest rozwijanie 
w dziecku optymizmu, wrażliwości , empatii, poczucia własnej wartości , tolerancji, nauczenie dziecka , jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać talenty i zainteresowania. Dzisiejsze optymistyczne dzieci to przyszli optymistyczni i szczęśliwi dorośli, którzy wierzą w siebie, odnoszą sukcesy 
i potrafią się z tego cieszyć.

Program zawiera siedem teczek , jak siedem kolorów tęczy. Każda teczka zawiera zestaw materiałów a w nim: zasady postępowania , sposoby motywowania dzieci do zajęć, ćwiczenia , testy, przykłady różnych zabaw dla dzieci, narzędzia badawcze, prezentacje multimedialne dla nauczycieli, narzędzie do monitorowania Podstawy Programowej, materiały szkoleniowe dla rodziców jak wychować optymistę.

Przedszkole w ramach programu ,,Optymistyczne przedszkole” dotychczas zrealizowało:

Kolor czerwony – najcieplejszy, to wychowanie. Dzieci są życzliwe, uprzejme, zaradne…

Zadania zrealizowano poprzez:

• Opracowanie i wdrażanie kodeksu optymisty dla poszczególnych grup wiekowych(dla młodszych grup kodeks obrazkowy ; dla starszych obrazkowo-słowny)
• Realizowanie zadań w dziecięcych kółkach zainteresowań: muzycznym, ekologiczno- badawczym, sportowym
• Radosne przywitanie jesieni „Dzień Ziemniaka”
• Bal Radosnego Pluszowego Misia
• „Na Andrzeja i Katarzynę pod kapeluszem schowaj swą czuprynę”
• Świąteczne Drzewko Świątecznych Życzeń – choinka z zawieszonymi życzeniami dla rodziców i dzieci
• Kontynuowanie kącika czytelniczego pt. „Optymistyczna biblioteczka małego człowieczka”
• Cykliczne dni małego optymisty pt. „Marzec – miesiącem małego optymisty”

- 7 marca Dzień Śmiesznych Fryzur (w tym dniu wszystkie dzieci przyszły do przedszkola w śmiesznych, zabawnych fryzurach)

- 14 marca Dzień Śmiesznych Strojów (dzieci prezentowały w przedszkolu wymyślone wraz z rodzicami stroje przed całym przedszkolem)

- 21 marca wraz z powitaniem pierwszego dnia wiosny barwny przemarsz ulicami osiedla wraz z rozdawaniem upominków i uśmiechów mieszkańcom osiedla

- 27 marca Międzygrupowy Pokaz Mody 

❖ Grupa Jagódek – moda piżamowa
❖ Grupa Jabłuszek – moda przeszłości
❖ Grupa Poziomek – moda przyszłości
❖ Grupa Porzeczek – moda elegancka
❖ Grupa Wisienek – moda sportowa
• Założenie Księgi Optymistycznych Myśli (wpisy rodziców, absolwentów przedszkola, dzieci i innych)
• Obchody Święta Optymizmu -przemarsz barwnego korowodu ulicami osiedla Helenka wraz z rozdawaniem przechodniom kartek,, Radosny Promyk”
• Śląska nocka w przedszkolu – występ aktorów z teatru z Rybnika „Bajkowe Skarbki Śląska” wraz z warsztatami muzyczno - tanecznymi

 

 

 

 

 

Kolor pomarańczowy – inteligencje wielorakie. Przedszkole diagnozuje inteligencję dzieci, jest urządzone w sposób, który wspiera różnorodne zainteresowania.

Zadanizrealizowano poprzez:

• Utworzenie i wzbogacanie na bieżąco optymistycznych kącików zainteresowań: muzycznego , teatralnego, przyrodniczego , czytelniczego,   matematycznego , badawczego , sportowego.

 

Kolor żółty – sukces każdego dziecka. Przedszkole dostrzega sukcesy każdego dziecka, wzmacnia je i omawia z rodzicami.

 

Zadania zrealizowano poprzez:

• Udział dzieci w konkursach:

- konkurs na najpiękniejszy wiersz optymisty lub wymyślonej piosenki na znaną melodię – wybór Przedszkolnego Hymnu Optymisty

-w międzyprzedszkolnym optymistycznym konkursie pt. „Wiersz dla mamy, wiersz dla taty” zdobywając pierwsze miejsce

Akademia zdrowego uśmiechu - warsztatach edukacyjnych z zakresu profilaktyki jamy ustnej połączone z prelekcją multimedialną oraz badaniem aktualnego uzębienia dzieci

Fajne Zabrze – zabawy z przewodnikiem, promocja obiektów miejskich oraz spędzanie wolnego czasu w gronie rodzinnym zorganizowany przez miasto Zabrze

- Konkurs plastyczny „Kto Ty jesteś? Polak mały” z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę zorganizowany przez Dyrektora Delegatury w Gliwicach, Kuratorium Oświaty w Katowicach

- w międzyprzedszkolnym konkursie wiedzy o Janie Pawle II pt. „Święty zawsze uśmiechnięty”

 

Kolor zielony – coraz wyższy poziom umiejętności. Przedszkole umiejętnie ocenia osiągnięcia dzieci

Zadania zrealizowano poprzez:

• Prowadzenie i podsumowanie obserwacji dzieci ,diagnozy przedszkolnej oraz gotowości szkolnej

Kolor niebieski – Optymistyczni Rodzice

Zadania zrealizowano poprzez:

• Współpracę z Rodzicami w zakresie organizacji uroczystości przedszkolnych , wycieczek górskich
• Inicjatywy  Rodziców na rzecz Przedszkola ( pieczenie okolicznościowych ciast, wykonywanie strojów na występy artystyczne, pomoc
w przygotowywaniu kiermaszów świątecznych , festynów)
• Aktywny udział Rodziców podczas zajęć otwartych w poszczególnych grupach wiekowych (zajęcia warsztatowe)
• Wycieczki rodzinne w góry: Kozia Góra, Hala Boracza
• Festyn Rodzinny – Biesiada Polska
• Udział Rodziców w Teatrze Optymistycznych Rodziców (występy Rodziców dla dzieci z okazji Mikołaja, Świąt Wielkanocnych)
• Zorganizowanie ,,Klubu Czytających Rodziców” do czytania optymistycznych bajek
• „Dobre serduszka mamy – potrzebującym pomagamy”

-Zbiórka zakrętek dla Nikoli i Dawidka

-Góra grosza

-Wirtualna adopcja psa ze schroniska

-Zbieranie baterii

Kolor granatowy – optymistyczny personel. Przedszkole dba o stały rozwój personelu.

Zadania zrealizowano poprzez:

 

• Uwzględnienie w Koncepcji Pracy przedszkola realizacji Ogólnopolskiego Programu Optymistyczne Przedszkole.

 

Kolor fioletowy – promocja. Przedszkole prowadzi działania z zakresu promocji placówki, publikując swe osiągnięcia na stronie internetowej przedszkola.

Zadania zrealizowano poprzez:

• Zamieszczanie informacji promujących przedszkole na stronie internetowej przedszkola
• Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 33 w Zabrzu (czytanie przez uczniów literatury dziecięcej oraz występy kółka teatralnego z okazji różnych świąt)
• Współpraca z uczniami kółka teatralnego Szkoły Podstawowej nr 30
w Zabrzu
• Współpraca z osiedlową biblioteką „Piesiolandia” – wizyta 5, 6-latków 
w bibliotece
• Współpraca z MOSiR w Zabrzu (integracja z dziećmi z innych przedszkoli podczas uroczystości mikołajkowej)
• Współpraca z parafią NMP Matki Kościoła poprzez dziecięce występy jasełkowe dla rodzin i mieszkańców osiedla
• Współpraca z PPP w Zabrzu i MOPR w Zabrzu
• Organizowanie dni otwartych dla Rodziców

  

Program ,,Optymistyczne Przedszkole ‘’ będzie realizowany przez kolejne lata i w trakcie jego realizacji będziemy się starać o uzyskanie Certyfikatu Optymistycznego Przedszkola. Obecnie staramy się o zdobycie Certyfikatu Optymistycznego Przedszkola.

News

Informacje dotyczące publikacji zdjęć

W załączniku drukujemy Państwu informacje zwiazane z publikacją wizerunku dziecka.

Pliki do pobrania:

    Wizerunek dziecka
News

RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Przedszkole nr 38 w Zabrzu przy ul. Zamenhofa 4a, reprezentowana przez Panią Dyrektor Mariolę Gabzdyl, tel. 32 272 25 40, strona internetowa http://www.przedszkole38.zabrze.net.pl/:  e-mail: przedszkole_nr38@wp.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie:

1)      za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: natalia@informatics.jaworzno.pl

2)      pod adresem siedziby Administratora danych: ul. Zamenhofa 4a,  Zabrze 41-813

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane są przetwarzane w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej;

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

1)       Przez okres wynikający z przepisów prawa;

2)       Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę;

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z przepisów prawa:

  • Ustawa Prawo oświatowe;
  • Ustawa o systemie informacji oświatowej;
  • Ustawa o samorządzie gminnym;
  • oraz aktów wykonawczych

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

 

News

Kontynuacja - składanie deklaracji

Składanie deklaracji potwierdzających kontynuacje w przedszkolu od 24.02.2020 r. do 02.03.2020 r. do godziny 7.00.

News

Zapisy do przedszkola

 

Postępowanie rekrutacyjne do zabrzańskich publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez  Miasto Zabrze na rok szkolny 2020/2021,  rozpocznie się od 2 marca 2020 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można będzie składać w terminie
od 2 marca 2020 r. od godz.: 12:00  do 16 marca 2020 r. do godz.: 15:00.

 

DZIEŃ OTWARTY W NASZYM PRZEDSZKOLU 02.03.2020 R. W GODZINACH 16.30-17.30.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie:

https://przedszkola-zabrze.nabory.pl/

Na podanej wyżej stronie należy wypełnić wniosek przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020 /2021,wydrukować i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru.

Uwaga!!!

• Wniosek składa się tylko w jednym przedszkolu. Złożenie  Wniosków w kilku przedszkolach spowoduje zapisanie Wniosku tylko w tej placówce, w której dyrektor jako pierwszy dokona jego akceptacji w systemie. Wprowadzenie pozostałych Wniosków zostaje automatycznie zablokowane.
• Kolejność  składania wniosków nie ma wpływu na wynik rekrutacji.

Sekap
Menu