Strona główna
Strona główna
Aktualności
News

WAŻNE - możliwość otwarcia placówki - aktualizacja

 

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, za zgodą organu prowadzącego,  działalność przedszkola, na dzień dzisiejszy, pozostaje zawieszona do dnia 17 maja 2020 r.

W chwili obecnej podejmujemy działania mające na celu uruchomienie przedszkola od 18 maja. Ostateczna decyzja uzależniona będzie od stopnia dostosowania się do wymogów GIS, MZ i MEN oraz od rozwoju sytuacji epidemicznej w regionie.

W związku z powyższym, po raz kolejny zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich Rodziców o przesłanie na adresy mailowe nauczycieli (wychowawców) krótkiej informacji dotyczącej konieczności korzystania z pobytu dziecka w przedszkolu, czy  też możliwości zapewnienia opieki dziecku we własnym zakresie. Na chwilę obecną z przedszkola mogą skorzystać dzieci, których rodzice muszą wyjść z domu do pracy. W pierwszej kolejności dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 Większość  z Państwa uczyniło to już tydzień temu, niemniej jednak, w celu aktualizacji danych, bardzo proszę o ponowną wiadomość na wyżej podany adres, najpóźniej do poniedziałku do godziny 16.00.

W przypadku zadeklarowania potrzeby opieki proszę o doprecyzowanie terminu oraz czasu pobytu dziecka w przedszkolu, jak również z jakich posiłków dziecko miałoby korzystać– aktualnie na ten moment to bardzo ważne!!! 

Przypominam, że decyzja uruchamiania przedszkoli w tych trudnych czasach zapadła głównie z myślą o tych, którzy ze względu na charakter pracy, nie są w stanie pogodzić obowiązków zawodowych z opieką nad dzieckiem. Dlatego też apeluję do Wszystkich Państwa, aby w pierwszym etapie uruchamiania placówki, w duchu odpowiedzialności za życie i zdrowie nas wszystkich, nie zapisywać dziecka jeśli jesteście mu w stanie zapewnić opiekę. Pomimo zachowania wszelkich środków ostrożności, nie da się bowiem całkowicie wyeliminować ryzyka ewentualnego zarażenia w przedszkolu.

Informujemy, że przedszkole  działać będzie w nowym reżimie sanitarnym i pełnić jedynie funkcję opiekuńczą, bez zajęć edukacyjnych. Dzieci nie będą miały możliwości leżakownia oraz  mycia zębów

Musicie też Państwo mieć świadomość tego, iż z uwagi na wiele obostrzeń sanitarnych, dzień w przedszkolu z pewnością będzie wyglądał inaczej niż dotychczas. Dziecko niekoniecznie będzie ze swoją panią, w swojej sali i ze swoimi kolegami, z wielu zabaw i zajęć trzeba będzie zrezygnować, nie będzie można zabrać do przedszkola swojej ulubionej zabawki, czy też książeczki, być może trzeba się już będzie pożegnać z Rodzicem przed wejściem do szatni. Warto byście przed powrotem do przedszkola uświadomili to  też dziecku. Zapewniamy Państwa, że w naszych działaniach kierujemy się przede wszystkim dobrem dzieci i pragniemy Państwa zapewnić o naszym wsparciu w tej niełatwej dla wszystkich sytuacji. Bądźmy przykładem dla naszych dzieci jak zachować się wobec stanu zagrożenia.

Czekamy na informacje. 

Zachęcam  na bieżąco do  śledzenia  informacji na naszej stronie internetowej.

W przyszłym tygodniu zdalna edukacja realizowana będzie na dotychczasowych zasadach i dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i wspieranie dzieci, kontakt z nauczycielami w realizacji kształcenia zdalnego.

Pozdrawiam Wszystkich życząc dużo wytrwałości i zdrowia

dyrektor przedszkola 

 Mariola Gabzdyl

 

 


News

W sprawie uruchamiania przedszkola

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, podjęto decyzję, iż zabrzańskie przedszkola w tym tygodniu, czyli od 6 maja,  nie zostaną uruchomione.

O dalszych decyzjach będą Państwo informowani na bieżąco.News

UWAGA ..... WAŻNE

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie prawni,

związku z decyzją rządu o możliwości otwarcia przedszkoli od 6 maja oraz prośbą Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu o przeprowadzenie analizy możliwości przyjęcia dzieci do przedszkola, zwracam się do Państwa z prośbą o zadeklarowanie chęci/konieczności* przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Decyzja ta powinna wynikać przede wszystkim z niemożności zapewnienia dziecku opieki w domu,podyktowanej koniecznością wykonywania obowiązków zawodowych. Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, z uwzględnieniem pierwszeństwa dziecipracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniemCOVID-19.

Rodziców deklarujących chęć/konieczność przyprowadzania dziecka do przedszkola proszę o podanieplanowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
Pros
zę o rozważne i odpowiedzialne podejście do niecodziennej sytuacji.

Informację należy przesłać na adres mailowy wychowawcy grupy do dnia 04.05.2020 (poniedziałek) do godz.17.00W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 32/272 25 40

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla rodziców przyprowadzających dziecko do przedszkolaw okresie pandemii:

Rodzicu,

 • ➢  Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowiistotne informacje o stanie jego zdrowia.

 • ➢  Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

 • ➢  Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

 • ➢  Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

  Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych

  i lekarza.

 • ➢  Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

 • ➢  Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono

  unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.§ Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj,

  że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

  Proszę nie traktować tej wiadomości jako informacji ostatecznie potwierdzającej otwarcie przedszkolaod 6 maja 2020!!! O dalszych decyzjach będą Państwo na bieżąco informowani.

  Pozdrawiam wszystkich gorąco i życzę dużo, dużo zdrowia.

  Mariola Gabzdyl dyrektor przedszkola

 

News

MEN - Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26.04.2020


Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

News

Język angielski - strona p. Asi

Poniżej przesyłamy link z informacjami od p. Asi - j. angielski dla poszczególnych grup:

Strona: https://p38zabrze.wixsite.com/angielski

życzymy Wam owocnej pracy.

Powodzenia

p. Asia

News

Religia on-line

Katecheza od 23 do 27 marca 2020

 

Temat: Staram się być lepszy.

 W Wielkim Poście staramy się zmienić tak jak to zrobił Zacheusz. Zacheusz był bardzo bogatym człowiekiem. Miał wszystko, ale brakowało mu tylko jednego: dobroci. 

Na swojej drodze spotkał Jezusa, który odwiedził go w jego domu. Zacheusz siedząc blisko Jezusa zrozumiał, że musi zmienić swoje życie. Postanowił stać się dobrym człowiekiem i naprawić wszystkie krzywdy wyrządzone ludziom. (Łk 19,1-9)

 

W Wielkim Poście uczymy się coraz bardziej kochać Jezusa. Dla niego chcemy być coraz lepsi.

Chcąc być lepszym – pamiętaj o dobrych uczynkach i odmów modlitwę „Ojcze nasz” za swoich bliskich i ludzi chorych. 

 

Dobrym uczynkiem może być:

 •  Pomoc mamie w przygotowaniu podwieczorku lub innego posiłku
 •  Posprzątanie swojego pokoju, porządkowanie swoich półek
 •  Zabawa z młodszym i starszym rodzeństwem
 • Rozmowa telefoniczna z dziadkami, ciotkami, wujkami
 • Segregacja śmieci, prania 
 • Zrobienie świątecznej kartki z życzeniami
 • itp

 

Narysuj też swoje dobre uczynki i przynieś rysunki, gdy już będziemy w przedszkolu.

 

Katecheza od 30 marca do 03 kwietnia 2020

św. Jan Paweł II - prezentacja w załączniku.

Naucz się rymowanki:
Jezu, bardzo Cię kochamy,
swoje życie wciąż zmieniamy.

Katecheza od 06 kwietnia do 10 kwietnia 2020 Wielki Tydzień

 

Wielki Tydzień to czas, kiedy przypominamy sobie o wielkiej miłości Boga do człowieka.

Najważniejszymi dniami w Wielkim Tygodniu jest Niedziela Palmowa oraz Triduum Paschalne: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. 

Jeżeli chcesz bliżej poznać co wydarzyło się w Wielkim Tygodniu - zobacz film „Niedziela Palmowa, Triduum Paschalne i Wielkanoc.”
Link do filmu https://www.youtube.com/watch?v=AuMS-0XX62s

Możesz pokolorować obrazek wg kodu i rozwiązać krzyżówkę.

 

Katecheza od 14.04. do 17.04.2020 

Szczegółowy opis w załączonym pliku :-)

 

Katecheza od 20.04. do 24.04.2020 

Katecheza w załączniku do pobrania.

Katecheza od 27.04. do 30.04.2020 

Katecheza w załączniku do pobrania.

Katecheza od 04.05. do 08.05.2020 

Katecheza w załączniku do pobrania.

Katecheza od 11.05. do 15.05.2020 

Katecheza w załączniku do pobrania.

Katecheza od 18.05. do 22.05.

Katecheza w załączniku do pobrania.

Katecheza od 25.05. do 29.05.

Katecheza w załączniku do pobrania

Katecheza od 01.06. do 05.06.

Katecheza w załączniku do pobrania

Katecheza od 08.06. do 12.06.

Katecheza w załączniku do pobrania

Katecheza od 15.06. do 19.06.

Katecheza w załączniku do pobrania

Katecheza od 22.06. do 26.06.

Katecheza w załączniku do pobrania


 
Pliki do pobrania:

  św. Jan Paweł II
 1. Krzyżówka wielkanocna
 2. Obrazek z kodem
 3. Katecheza 14.04.-17.04.
 4. Katecheza 20.04 - 24.04.
 5. Katecheza 27.04 - 30.04.
 6. katecheza 04.05 - 08.05.
 7. Katecheza 11.05 - 15.05.
 8. Katecheza 18.05. - 22.05.
 9. Katecheza 25.05-29.05.
 10. Katecheza 01.06 - 05.06.
 11. Katecheza 08.06 - 12.06.
 12. Katecheza 15.06 - 19.06.
 13. Katecheza 22.06 - 26.06.
Sekap BIP
Menu