Strona główna

Kadrę przedszkola stanowią wysoko wykwalifikowane nauczycielki, które stawiają na indywidualny rozwój dziecka, jego bezpieczeństwo i zdrowie oraz przygotowanie do dojrzałości szkolnej. Realizują podstawę programową MEN oraz  nieustannie wzbogacają swoją wiedzę poprzez doskonalenie zawodowe. 

 

Pracownicy pedagogiczni

 

We wszystkich grupach wiekowych pracuje nauczyciel bez wychowawstwa mgr Izabela Jany nauczyciel wychowania przedszkolnego od 1990 r.


Pracownicy obsługi

 

Pracownicy administracyjni

 

Sekap BIP
Menu