Strona główna

Jeśli masz dziecko w wieku przedszkolnym:
Czy chcesz by jego dzieciństwo było szczęśliwe i atrakcyjne?
Czy chcesz, aby przebywało w doborowym towarzystwie?
Czy chcesz zapewnić swojemu dziecku możliwość odniesienia sukcesu?
Już nie szukaj! Znalazłeś!

 

Szanowni Rodzice

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w niektórych szkołach podstawowych. 

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020  w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko. W przypadku, gdy rodzic nie złoży deklaracji w ww. terminie, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne. 

Postępowanie rekrutacyjne do zabrzańskich publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez  Miasto Zabrze na rok szkolny 2019/2020,  rozpocznie się od 5 marca 2019 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można będzie składać w terminie
od 2 marca 2020 r. od godz.: 12:00  do 16 marca 2020 r. do godz.: 15:00.

 

DZIEŃ OTWARTY W NASZYM PRZEDSZKOLU 02.03.2020 R. W GODZINACH 16.30-17.30.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie:

https://przedszkola-zabrze.nabory.pl/

Na podanej wyżej stronie należy wypełnić wniosek przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020 /2021,wydrukować i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru.

Uwaga!!!

• Wniosek składa się tylko w jednym przedszkolu. Złożenie  Wniosków w kilku przedszkolach spowoduje zapisanie Wniosku tylko w tej placówce, w której dyrektor jako pierwszy dokona jego akceptacji w systemie. Wprowadzenie pozostałych Wniosków zostaje automatycznie zablokowane.
• Kolejność  składania wniosków nie ma wpływu na wynik rekrutacji.

 

Sekap BIP
Menu