Strona główna

Jeśli masz dziecko w wieku przedszkolnym:
Czy chcesz by jego dzieciństwo było szczęśliwe i atrakcyjne?
Czy chcesz, aby przebywało w doborowym towarzystwie?
Czy chcesz zapewnić swojemu dziecku możliwość odniesienia sukcesu?
Już nie szukaj! Znalazłeś!

 

Szanowni Rodzice

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w niektórych szkołach podstawowych. 

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019  w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko. W przypadku, gdy rodzic nie złoży deklaracji w ww. terminie, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne. 

 

https://przedszkola-zabrze.nabory.pl/

Sekap
Menu