Info
News

Warsztaty i kursy

2014-03-27

Kadra Pedagogiczna licznie i chętnie uczestniczy w szkoleniach i warsztatach petodycznych o tematyce zdrowotniej i ruchowej. Nauczyciele uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego o wyżej wymienionej tematyce wzbogacją swój warsztatat pracy w celu uatrakcyjniania zajęć dla dzieci.

Udział nauczycieli edukacji przedszkolnej w doskonaleniu zawodowym:

Szkolenie dla szkolnych koordynatorów promocji zdrowia - maj 2012; Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach - 2 osoby

 Ruch rzeźbi umysł  - warsztaty doskonalące; październik 2012 - kwiecień 2013; Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach - 2 osoby

Przedszkole na piątkę - szkolenie doskonalące; marzec 2013; Instytut Komeńskiego, cały personel przedszkola - 17 osób

Metody aktywności ruchowej - Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne - warsztat metodyczny; marzec 2014; Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach - 4 osoby

Metody aktywności ruchowej – zabawy i ćwiczenia z niekonwencjonalnymi przyborami - warsztat metodyczny; marzec 2014; Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach - 3 osoby

Warsztaty W. Sherborne
Sekap
Menu